•   wyjazdy integracyjne dla firm

  wyjazdy motywacyjne

                  dla partnerów biznesowych

                               i instytucji

  wyjazdy indywidualnych grup

                               targi branżowe

 • Prawa autorskie

  Incentive w Paryżu jest marką firmy Magdy Bogackiej.

  Zawarte na niniejszej stronie projekty, koncepcje, zdjęcia są materiałami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie w całości i bez jakichkolwiek ograniczeń przysługują firmie Magdy Bogackiej zarejestrowanej we Francji, 23 rue Jean Pierre Timbaud, Rosny sous Bois.

  Informacje oraz materiały znajdujące się na stronie incentivewparyzu.com podlegają ochronie prawnej pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz nie mogą być wykorzystane lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Magdy Bogackiej.